wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo mazowieckie / powiat węgrowski / gmina Stoczek

Działy Encyklopedii

 • Znajdź dział

 • Galeria zdjęć
 • Opis i historia wsi
 • Mieszkańcy, wybitne postacie
 • Instytucje
 • Organizacje
 • Kultura i tradycja regionu
 • Miejsca kultu i martyrologii
 • Rzemiosło i rękodzieło
 • Krajoznawstwo i turystyka
 • Sport
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Działalność rolnicza
 • Działalność pozarolnicza
 • Media
 • Bibliografia, filmy, linki

Stare Lipki

www.stare-lipki.07-104.wsiepolskie.pl

Moderator: Urszula Parys

Redakcja: Urszula Parys

Zostań moderatorem tematycznym
Galeria wsi Stare Lipki
nazwa: Stare Lipki
poczta: Stoczek
kod pocztowy: 07-104
region: Mazowsze
wieś sołecka: tak
Dopisz się do tej wsi: mieszkaniec sympatyk były mieszkaniec

Portret wsi

Informacje ogólne

Miejscowość położona wśród lasów Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Wieś wymieniana w zapiskach archiwalnych od 1368 r. jako Zaścianek drobnoszlachecki, według legendy wieś tatarska. W XV w. kilkunastowłókowy majątek zw. Lipkami otrzymał Piotr Czermak (potwierdzone przez starostę drohickiego Piotra Strumiłło). Wśród mieszkańców powszechne było identyfikowanie się ze swoją miejscowością poprzez przybieranie przydomku "Lipka", np. Lipka-Kozanka, Chudzik-Lipka, itp.
We wsi osiadł Lipka herbu Nałęcz, któremu ten herb został nadany za zasługi względem ojczyzny. Lipkowianie brali udział zrywach niepodległościowych, łącznie z udziałem w oddziałach księdza Brzózki , walczącego w pobliskim Sokołowie. Określenie ,,Stare" zostało dodane w ostatnich latach.

Infrastruktura i gospodarka

Wieś Stare Lipki to miejscowość typowo rolnicza. Na glebach słabych (klasa V-VI w większości, rzadziej IV) uprawiane są zboża - żyto i owies, niekiedy mieszanka zbożowa, ziemniaki a najsłabsze pola są czasem nawet odłogowane.
Na okolicznych łąkach koszona jest trawa na siano i sianokiszonkę oraz prowadzony jest wypas.
We wsi działa w tej chwili jeden sklep spożywczo - przemysłowy. Ważne miejsce zajmuje też remiza strażacka zwana strażnicą. W budynku po dawnej szkole podstawowej Urząd Gminy zorganizował Dom Pomocy Społecznej.

Walory krajoznawcze i turystyczne

Dawne budownictwo wiejskie, które zachowało się jeszcze we wsi jest przykładem zabudowy drobnoszlacheckiej, ponieważ Lipki jako dworek drobnej szlachty miały dworki drewniane z gankami kryte gontem. Położenie wsi to tzw. ulicówka (droga przez środek wsi a po obu stronach zabudowa).
Ważnym elementem Lipek są walory krajobrazowe. Już Maria Dąbrowska (przyjeżdżała do swych znajomych) w swych ,,Dziennikach" zachwycała się pięknymi lasami, grzybami i jagodami, ciszą i spokojem tutejszych terenów.

Mieszkańcy, wybitne postacie, inicjatywy i działania

Znani mieszkańcy Lipek: Jan Kozanka-Lipka - proboszcz parafii w Stoczku, bolesław Lipka-Chudzik - pierwszy prezes OSP, Andrzej i Gabriela Lipkowie (u nich zatrzymywała się M. Dąbrowska), Zdzisław Smolewski.
Obecnie wieś wyludnia się. Młodzi uciekają do miasta a starszych ubywa. Około 370 osób jest zameldowanych, ale niektórzy nie przebywają na stałe. Ludzi zajmujących się twórczością ludową brak.

Sołtys

Jarosław Maleszewski
07-104 Stare Lipki
Tel.: 25 793 30 23

Ogłoszenia

Aktualności

- Brak -


Zobacz wszystkie

Wizytówki

Stwórz na portalu wsiepolskie.pl własną wizytówkę, by skutecznie zareklamować swoją firmę, instytucję czy organizację. Informacja o twojej działalności pojawi się na stronach internetowych wsi w gminie, powiecie, województwie lub też w całym kraju. Włącz się do ogólnopolskiego organizmu internetowego wsiepolskie.pl rozdając swoją wizytówkę użytkownikom naszego portalu. Dzięki oryginalnej, niezwykle skutecznej, regionalno-tematycznej wyszukiwarce twoja oferta trafi do wielu potencjalnych odbiorców i zainteresowanych.